Hvad er Bindeks?

Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et redskab til at måle brugerindflydelse med. Det giver viden om brugerindflydelsen på botilbud og boformer. Viden, som kan bruges til at udvikle brugerindflydelsen på det enkelte sted.

BINDEKS skaber ikke i sig selv udvikling, men giver viden, der er nødvendig for at sætte målrettet udvikling i gang. Indekset er på den måde et dokumentationsredskab.

Hvad Måler Bindeks?

Indekset måler oplevelsen af og ønskerne til brugerindflydelse hos beboere, personale og ledelse. Og forskellen mellem de tre grupper.

Målingen viser forskellen mellem, hvor meget brugerindflydelse beboerne har, og hvor meget indflydelse beboerne bør have. Det vil sige forskellen mellem, hvor meget indflydelse der er nu, og hvor meget I ønsker der skal være i fremtiden.

Hvordan ser Bindeks ud?

BINDEKS er et spørgeskema, der kan udfyldes elektronisk eller i papirformat.

Alle spørgeskemaer skal tastes ind på hjemmesiden. Når skemaerne er tastet ind, kan I med det samme se resultatet af undersøgelsen på skærmen.

Botilbud for mennesker med sindslidelse

Læs mere om BINDEKS i vejledningen og tilmeld jeres botilbud her.

Hent vejledning Tilmeld

Allerede tilmeldt? Så log ind her

Boformer for hjemløse

Læs mere om BINDEKS i vejledningen og tilmeld jeres boform her.

Hent vejledning Tilmeld

Allerede tilmeldt? Så log ind her

BINDEKS er et interessant redskab til at afdække og dokumentere det, der er vigtigt for borgere og medarbejdere at samarbejde om. Det sikrer, at vi alle tre grupper, borgere, personale og ledere, bliver hørt.

Bo Christoffersen, forstander, botilbuddet Skovvænget, Region Hovedstadens Psykiatri
BINDEKS kan være med til at konkretisere, hvad brugerindflydelse er, og gøre det mere håndterbart at arbejde med. Det er et enkelt og overskueligt redskab. Det, at man kan vælge temaer, gør det nemt at gå til.

Ask Svejstrup, sekretariatsleder SAND,
De hjemløses landsorganisation